Project

Het concert van 17 mei steunt de oogafdeling van het ziekenhuis van Kabgayi in Rwanda. De Belgische oogarts Stefan De Smedt trok in 2002 naar Rwanda en begon er aanvankelijk als enige in het land kindercataractoperaties uit te voeren. Intussen speelt het oogziekenhuis in Kabgayi een sleutelrol in een nieuwe opleiding voor verpleegkundigen en oogartsen met eveneens een specifieke opleiding voor het uitvoeren van cataractoperaties. Het personeel van het ziekenhuis voert mobiele oogconsultaties uit in de dorpen van de omringende provincies. Het ziekenhuis wil de kinderen bij wie een cataractoperatie uitgevoerd is meer ondersteunen bij de aanschaf van hulpmiddelen (leesplankjes, brillen, …) die ze meestal niet zelf kunnen aanschaffen. Met veel enthousiasme wil Caminhando hier financieel een steentje bijdragen.

Het tweede concert op 30 mei wil de gemeenschap van De Ark in Namen een steuntje in de rug geven. De Ark is een federatie van leefgemeenschappen waar mensen met en zonder mentale handicap op bijzondere wijze elkaars leven delen. Iedere mens in de gemeenschap heeft hierbij een unieke en onvervangbare waarde en hun samenleven leert ons met nieuwe ogen en met veel verwondering naar onze maatschappij te kijken. De gemeenschap in Namen heeft twee woonhuizen “Bartrès” in Vedrin en "Le Tournesol" in Bouge waar respectievelijk 6 en 7 mensen een thuis vinden. In het dagcentrum biedt men een waaier aan creatieve en ambachtelijke activiteiten aan.

Wenst u ook de verwondering in klank met ons mee te ontdekken, dan heten we u van harte welkom op een van onze beide concerten!