Project

Met het nieuwe programma 'Canto Libre' steunde het koor op 10 mei de Vlaamse vzw Pagadderke Kansen voor Kinderen. Ongeveer 12% van de Vlaamse kinderen leeft onder de armoedegrens. Hun ouders hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, wat in het gezin veel stress en zorgen veroorzaakt.
Pagadderke vzw biedt kansarme kinderen en jongeren de kans om even op adem te komen en een onbezorgde tijd te beleven. Dat gebeurt in de vorm van een jaarlijks zomerkamp voor de 6 tot 12-jarigen, een zeedag, en een adventure-weekend voor de 12-plussers.
De vzw wordt volledig gedragen door vrijwilligers en is voor haar activiteiten afhankelijk van giften en sponsoring. Met dit concert hebben wij hen graag een financieel duwtje in de rug gegeven.

Met het tweede concert 'Canto Libre' steunde Caminhando op 18 mei het zorgboerderij-project van De Valier vzw, een autonoom dienstverlenings- en begeleidingscentrum voor volwassenen met een handicap. De oude zorgboerderij moest gesloten worden en daarom werd in Roosdaal een nieuwe zorgboerderij uitgebouwd. Doorheen de jaren is gebleken hoe betekenisvol de boerderij is, hoe graag een aantal bewoners en bezoekers naar de boerderij komen. Ze biedt, gezien de locatie, vele mogelijkheden voor de ontwikkeling en de bevordering van het zelfwaardegevoel, voor geloof in de eigen mogelijkheden en voor de rijkdom van participatie. Vermits de overheid een dergelijk project niet subsidieert, moet het volledig gerealiseerd worden met giften en sponsoring. Caminhando leverde met uw hulp graag een bijdrage.

'Canto libre' betekent 'een vrij lied'. Overal ter wereld zingen en musiceren mensen om troost te geven, om te protesteren tegen onrecht en uitbuiting, om hun hoop op een beter leven uit te drukken en om hun verbondenheid met elkaar of anderen uit te drukken.
Wij delen deze verwachtingen en zetten er ons graag ook concreet voor in om ze te helpen realiseren. Met zang en muziek zetten we dat op een luchtige manier in de kijker.