P R O J E C T   2 0 0 1   A   P L A C E   T O   L I V E

A Place to Live verzorgt initiatieven voor opvang van alleenstaande thuisloze moeders met kinderen ongeacht hun ras, nationaliteit of sociaal statuut.

Wij zijn een groep vrijwilligers, actief in de meest uiteenlopende domeinen, maar met een gemeenschappelijke bekommernis voor kinderen en gezinnen die vaak in erg precaire omstandigheden leven. Wij willen samen een concrete inzet leveren om ookhen "een leefbare plek op de wereld" te laten vinden.

Onze werking richt zich naar jonge (vooral allochtone) kinderen en alleenstaande moeders die - soms illegaal - in onze hoofdstad zijn terechtgekomen. Elementaire opvang is niet zelden een eerste behoefte.

A Place to Live wil hen zoveel mogelijk stimuleren hun lot in eigen handen te nemen en ijvert om de kinderen ontwikkelingskansen te bieden.

A Place to Live werkt nauw samen met het bestaande hulpverleningsnetwerk. Met de medewerking van de v.z.w. Cemuvo Nosotros en Crefi van de BGJG werd tijdens de zomermaanden van 1999 reeds een vakantieweek in Alken verzorgd voor kinderen van het Klein Kasteeltje en van het R.I.Foyer. Vanuit deze geweldige ervaring groeide de inspiratie voor nieuwe initiatieven.

Wat staat er op het programma ?

In de eerstkomende tijd zal de energie gaan naar een verscheidenheid aan acties:

Verderbouwend op het succesvolle kamp dat in de zomer van 1999 in Alken plaatsvond, organiseert A Place to Live ook dit jaar vakantiekampen voor kinderen en moeders. Het zomerprogramma biedt voor elk wat wils!

Je bent meer dan welkom!

Voel je er wat voor als vrijwilliger in een van onze projecten te stappen? Wil je graag op de hoogte blijven van wat A Place to Live aanbiedt? Aarzel niet en neem contact met ons op:

Je kan onze werking ook financieel steunen

op rekeningnummer 000-0000004-04 met vermelding "L78409 A PLACE TO LIVE". Giften boven 1000 BEF zijn fiscaal aftrekbaar.